Zajíc

V oblasti jesenických hor a podhůří se vyskytuje prakticky jediný druh drobné zvěře, zajíc. Náhodně lze tu a tam potkat koroptev ( naposledy jsem samotného kohoutka potkal v dubnu 2015) a bažanta zatoulaného z Opavska. Stavy zajíců jsou již několk let řekl bych stálé, tatam je doba, kdy i tady se lovil na společných honech ( koncem 80.let se ukončil lov) . Vykytuje se teritoriálně, je řídce rozprostřen po celém území a lze ho potkat i na horském hřebeni v 1400 mnm. Nejvíce je vidět zjara, při honcování, mimo dobu honcování dodržuje poměrně striktně své ochozy a docela dodržuje i časový harmonogram svých vycházek.