Kamzík jesenický

Kamzík v Jeseníkách má poměrně zajímavou historii od svého vysazení v roce 1913 až doposud. Pochází z rakouských Alp, po nějakých peripetiích se v horách zdárně usadil, zdomácněl a v klidu přežil 1.sv.válku, přechod z CK do republiky, 2.sv.válku, únor 1948 i vpád vojsk VS v r.1968. Jediná politická událost, která s ním otřásla, byla sametová revoluce 1989, tedy období po ní. O vlásek unikl záměrům o jeho vyhlazení z Jeseníků a naštěstí ho můžeme v našich horách potkávat dále, i když v menším počtu. Kamzík je fantastická zvěř, odolná, zdravá, společenská. V tlupě lze pozorovat spoustu aspektů chování, od zdánlivé lenosti až po neskutečnou hravost. Byla by velká škoda, kdybychom byli ochuzeni o tohoto sympatického tvora, který zde za 103 let jistojistě zdomácněl.