Liška a malé šelmy

Liška je úžasný tvor. Má ohromnou schopnost přizpůsobit se jakýmkoliv podmínkám. Proto v naší krajině je stále a jistě bude i nadále. Pozorovat ji při lovu hlodavců či její projevy v době kaňkování, stejně jako život liščat poblíž nory, to jsou nádherné a těžko popsatelné zážitky. Neméně zajímavá jsou i setkání s jinými šelmičkami našich revírů, které nejsou tak časté ale o to intenzivnější.