Srnčí zvěř

Srnčí zvěř v podhůří Jeseníků je nejhojnější zvěří obecně. Ve srovnání s jinými oblastmi v zemi však nemůže konkurovat ani kvantitou a už vůbec ne kvalitou. Početní pokles po 90.letech minulého století byl způsoben přechodem polaření v pastvinářství, a to v obrovském rozsahu ( díky dostacím z EU ). Úživnost mnoha lokalit tím prudce klesla a pro srnčí zvěř, která je "mlsounem" mezi býložravci, ubylo jak obilných polí tak i květnatých luk, které jsou pro její život zásadní. Původně před lidskou invazí byla tato zvěř stepní a nejpřirozenějším životním prostředím současnosti jsou pro ni úhory, které ovšem v podstatě vymizely. Jako objekt fotografování je velmi oblíbena pro svou dostupnost a krásu, ladnost a zvědavost.